JUL | 7 | 16:00 | TAUTAS DEJU LIELUZVEDUMS UN SVĒTKU NOSLĒGUMS | Folk Dance Spectacle and Closing Ceremony

  • Sale
  • Regular price $60.00


Svētdiena, 7.jūlijs, plkst: 16:00

Sunday, July 7th, 4:00 PM

PASĀKUMA NORISES VIETA | VENUE: MATTAMY ATHLETIC CENTRE